Mandrak72

Sačuvaj Bože, ako je još išta ostali - Danica Daca Mašić

RK Neimar govor stoljeca Add Video

Istinit govor privrednika iz Novog Grada na otvaranju firme. On cita govor koji je sam napisao


Posted by mandrak72 on November 22, 2009 at 10:36 AM 2004 Views

Video

1402 views -